Hela samhället mår bättre av mer:
KÄRLEK FÖRSTÅELSE OMTÄNKSAMHET

JUL-PROJEKT 2017

OM OSS

Föreningen "Starkare Tillsammans" är en ideell förening som har i huvudsyfte att stärka barns rättigheter i samhället.

 

Genom små eller stora projekt vill vi påvisa att olika insatser kan göra stor skillnad. Att genom enkla ting - som att ge någon en kram, en komplimang eller en enkel gåva. Detta kan påverka mer positivt än vi tror. Att visa att du ser din medmänniska genom enkla insatser kan ge så mycket för oss alla. Det anser vi är väldigt viktigt.

 

Vi vill ständigt försöka att stärka individer som befinner sig i ett socialt utanförskap genom olika kanaler och insatser, vi anser att alla barn och ungdomar förtjänar samma rättigheter för ett bättre liv.

 

Starkare Tillsammans ska i ett förebyggande syfte stärka barn och ungdomarnas självkänsla, medvetenhet och deras meningsfulla syfte i samhället som förhoppningsvis ska stärka dem som individer och hjälpa dem uppnå sina drömmar i livet.

 

Barn och ungdomar får ofta höra om vad dem inte får göra, där finns det ofta en rad punkter och riktlinjer i vårt samhälle som påminner om detta. Många gånger så använder vi vuxna oss av negativ bekräftelse istället för positiv bekräftelse.

 

Därmed så begränsar vi barnen och ungdomarna att förstå sig själva och utvecklas som starka individer.

 

Vi anser istället att samhället bör lägga mer kraft på vad man får göra och fokusera mer på det positiva egenskaperna istället för de negativa i de ungas tankar och gärningar. Starkare Tillsammans vill därmed lägga fokus på de konstruktiva krafter som finns i vårt samhälle och därmed också lyfta fram individens positiva egenskaper.

 

 

 

Starkare Tillsammans har barnkonventionen som sitt inspirationsunderlag och organisationen efterstävar samma rättigheter som barnkonventionen. Följande paragraf är det organisationen prioriterar ur barnkonventionen:

 

# 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 

# 4 Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

 

#8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

 

# 13 Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

 

# 26 Varje barn har rätt till socialtrygghet och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar.

 

#31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

 

 

 

 

Mat för alla projektet 28 sep 2017

Ordförande nominerad till kungliga stipendiet 2017

ontus Grotz har blivit nominerad till det fina stipendiet kompassrosen inom kategorin näringsliv från konungens stiftelse.

Projektledare Emir Selimi 99 framtida mäktigaste personer i Sverige

En av våra grundare och styrelsemedlem på Starkare Tillsammans har fått en fantastisk utmärkelse " 99 framtida mäktigaste personer i Sverige enligt TCO 2017"

TCO.SE

FÖR MER NYHETER KLICKA HÄR...>

info@StarkareTillsammans.org

Vi är alltid Starkare Tillsammans!

www.StarkareTillsamman.org

Copyright © Starkare Tillsammans 2017