ETT STORT TACK TILL ALLA FÖRETAG
SOM HAR DONERAT JULKLAPPARNA!

Vi på Starkare Tillsammans vill rikta ett stort tack till alla företag som har donerat julklappar till oss. Utan er skulle detta inte vara möjligt. Vi har totalt fått över 400 julklappar.

info@StarkareTillsammans.org

Vi är alltid Starkare Tillsammans!

www.StarkareTillsamman.org

Copyright © Starkare Tillsammans 2017